DEUTSCH DEUTSCH  ENGLISH ENGLISH  SVENSKA SVENSKA  
 
 

Oversettelse og copy-writing

Oversettelse fra

norsk > tysk
svensk > tysk
dansk > tysk

Oversettelse av bl.a.

Reklametekster
  • websider
  • brosjyrer
Informative tekster
  • tekniske håndbøker
  • kataloger
  • produktinformasjoner
  • presentasjoner
  • bruksanvisninger
  • online-hjelp
  • firmaprofiler
  • søknadspapirer

En kvalitetsoversettelse er en gave til kundene dine. Den vekker interesse og sympati. På basis av mine kultur- og språkkunnskaper i svensk, dansk og norsk, og mine kunnskaper i tysk som morsmålstalende med journalistisk erfaring, får du en teknisk korrekt og samtidig tiltalende oversettelse til tysk, tilpasset det tysktalende markedet.

Mine tyske tekster følger reglene i den til enhver tid oppdaterte, tyske rettskrivingen.

Copy-writing

Copy-writing er mer enn en grammatisk korrekt oversettelse. Her oversettes, omarbeides og tilpasses teksten slik at det ser ut som om den er blitt skrevet spesielt for tyske lesere.

Ved copy-writing av en webside oversetter jeg også dine metatags for å sikre at tyske søkmotorer finner deg. Jeg informerer i tillegg om de juridiske kravene til websider ifølge tyske lovbestemmelser om telekommunikasjonstjenester.

Trados

For å garantere at ord som er særegne for en kunde alltid blir oversatt på samme måte, bruker jeg Trados. Det er ikke et maskinelt oversettelsesprogram, men en database som hjelper meg med å bygge opp elektroniske ordbøker for forskjellige bransjer og kunder, noe som resulterer i en konsekvent og relevant terminologi.

Oversettelser fra norsk, svensk og dansk til engelsk

Er du på jakt etter en oversetter som tar på seg både oversettelser til tysk og til engelsk?  Siden jeg samarbeider med et nettverk av erfarne oversettere, også oversettere som har engelsk som morsmål, tar jeg gjerne hånd om dette oppdraget og leverer oversettelsen til begge språkene. Som en kvalitetssikring oversetter vi kun til våre morsmål.

Korrekturlesning

Les mer her

 
 
© 2005 Bettina Baur last update 05-01-10 created by MMDE