Navigation
close

Tjänster

Under många års arbete åt både slutkunder och byråer har jag byggt på och fördjupat kunskaperna inom mina specialområden. Jag levererar översättningar och copywriting av informativa texter och reklam, webbplatser, nyhetsbrev och bloggar. Mina specialområden är:

En viktig del av mitt arbete inom alla områden är lokaliseringen genom kulturanpassad översättning av texter, appar och program.

Är du osäker på om din text faller inom mitt arbetsområde? Skicka en förfrågan till mig så ger jag besked.

Översättningsteknik

Jag har valt att använda det ledande översättningsverktyget TRADOS framförallt för att säkerställa att terminologin blir konsekvent även inom större projekt och för att bevara formateringen i källtexten. Men även för att förbättra min egen projekthantering och arbetsergonomi. Programmet gör inte jobbet åt mig, men det fungerar som en databas som sparar och visar återkommande formuleringar och där jag kan söka termer från mina egna tidigare översättningar. Dessutom är jag van vid att arbeta både i Phrase och memoQ.

Målet för mitt arbete är att leverera korrekta och läsvärda texter. Därför använder jag varken maskinöversättning eller AI, utan erbjuder helt och hållet mänsklig översättning.